Privacyverklaring

Jouw Spirit neemt uw privacy zeer serieus en zal op een veilige manier uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken (voor zover dit noodzakelijk is). In deze privacyverklaring wordt het door ons gevoerde beleid met betrekking tot privacy beschreven. We raden u aan dit document zorgvuldig door te lezen. Wanneer u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen via info@jouw-spirit.nl


Om welke gegevens gaat het?

Jouw Spirit kan/moet persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Jouw Spirit en doordat u door middel van het contactformulier op de website uw gegevens aan Jouw Spirit verstrekt. Afhankelijk van de diensten die u bij Jouw Spirit afneemt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

- voor en achternaam;

- emailadres;

- uw telefoonnummer;

- uw skype-adres;

- de dienst die u afneemt en voor wie;

- datum van afname van de dienst;

- het bedrag van de dienst(en) die u afneemt;

- verzonden email aan u.


Waarom worden deze gegevens geregistreerd?

Het bijhouden van deze gegevens zijn nodig ivm gegevens die verstrekt moeten worden of die opgevraagd kunnen worden door/aan de Belastingdienst, de beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering en de aansluiting bij de beroepsvereniging NIBIG. Het registreren van de gegevens is derhalve noodzakelijk voor het kunnen voldoen aan de wettelijke administratieve verplichtingen die voor een bedrijf gelden.

Jouw Spirit zal uw gegevens niet delen met of verkopen aan een derde.


Foto’s

Indien u een foto mailt tbv van een dienst, dan wordt deze foto niet opgeslagen op een computer, laptop of op enig ander apparaat.


Reviews

Op sociale media of op de website worden door Jouw Spirit alleen reviews geplaatst waarvoor door u uitdrukkelijke toestemming (schriftelijk of via email) is gegeven. Deze toestemming zal ook bewaard worden.


Cookies

Jouw spirit maakt geen gebruik van Cookies.


Emaillijst

Indien u gebruik maakt van een dienst van Jouw Spirit, dan zal uw emailadres worden opgenomen in een emaillijst. Indien u dat niet (meer) wenst, kunt u dat altijd aangeven.

Als u zich heeft opgegeven voor meer informatie (de Geestige Mailtjes), en u wilt op een bepaald tijdstip deze niet meer ontvangen, ook dan kunt u dit altijd aangeven. Onderaan de mail staat altijd de optie om uit te schrijven.


Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons ten alle tijde worden gewijzigd. Wij raden u daarom aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, om zo op de hoogte te blijven van ons privacybeleid.