Ivm de wkkgz, ben ik aangesloten bij het Nibig (www.nibig.nl).

Klachtenreglement https://zorggeschil.nl/wp-content/uploads/2017/02/REGLEMENT-GESCHILLENINSTANTIE-ZORGGESCHIL.pdf 

Voor klachten kun je terecht bij Quasir (https://quasir.nl/klachtenbehandeling/klacht-doorsturen/)

Indien de klacht een geschil wordt, kun je terecht bij Stiching Zorggeschil (https://zorggeschil.nl/melding/)