Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

- de eigenaar: de eigenaar van de website en jouw-spirit;

- gebruik(en): alle denkbare handelingen;

- u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

- opdrachtgever: de persoon die een afspraak maakt bij jouw-spirit;

- de content: alle in de website aanwezige inhoud.

2. Het onderstaande is van toepassing op de website die u nu bekijkt. Indien u een overeenkomst aangaat met jouw-spirit, stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan de eigenaar te worden verzocht.

7. Eigenaar is niet verantwoordelijk voor de keuzes die opdrachtgever maakt n.a.v. een uitgevoerde overeenkomst. Jouw-spirit geeft slechts adviezen en het is aan opdrachtgever zelf om de keus te maken om deze wel of niet op te volgen. Jouw-spirit geeft op geen enkele wijze adviezen over het wel of niet volgen van of gebruik maken van reguliere gezondheidszorg. Deze verantwoordelijkheid ligt volledig bij opdrachtgever.