Sommige blogs verwijzen naar pagina's die er niet meer zijn. Wil je daar nog graag meer over weten, neem je dan even contact met me op?

De reis van de ander

Aanschouwend
Peinzend
Vol bewondering
En respectvol
Kijk ik naar de reis van andere mensen om me heen

Vaak ook bezorgd
Soms een gevoel van onmacht
Maar zo veel mogelijk in vertrouwen

Die ander heeft zijn of haar levenspad
Hoe moeilijk is het om op je handen te blijven zitten
En te wachten tot die ander de inzichten krijgt
Die nodig zijn om de volgende stap te zetten
Om weer verder te groeien

Ik zie het bij mijn ouders
Struggelend met hun gezondheid
Bij hun thuis
Of bij weer een bezoek in het ziekenhuis
Ik zie het bij mijn kinderen
Elks met hun eigen levensvragen
Keuzes die ze mogen maken

Ik zie het bij mijzelf
Botsend tegen de stenen in de rivier
Niet altijd mee kunnen stromen
En dan weer meegesleurd worden in de rivier

Wees respectvol voor een ander
Je weet niet wat de reis is
Maar aanschouw het in vertrouwen
In vertrouwen op die ander
Dat die het ook wel redt

De reis van de ander